Hoe behaalt uw organisatie het certificaat?

Hoe behaalt uw organisatie het certificaat?

Wij zetten voor uw bedrijf een managementsysteem op, implementeren en bewaken dit zodat het voldoet aan de ISO 9001 eisen. In een overzichtelijk stappenplan zorgen wij ervoor dat uw bedrijf klaar is voor de externe certificering.

  • Stap 1: screening van uw bedrijf of organisatie.
  • Stap 2: uitvoering van de GAP analyse.
  • Stap 3: uw organisatie in kaart brengen.
  • Stap 4: de primaire hoofdprocessen, eigenaars, middelen, in- & output en procedures opstellen.
  • Stap 5: de stakeholders en context analyse opstellen.
  • Stap 6: de secundaire processen (incl. procedures) opstellen.
  • Stap 7: het opstellen van de Key Performance Indicators (KPI’s).
  • Stap 8: intern auditeren en uitvoering van de managementreview.

Uw organisatie kan er dan voor kiezen om de ISO 9001 certificering te behalen. U werkt dan niet enkel volgens de ISO 9001 richtlijnen, maar behaald m.b.v. een externe audit het certificaat waar u mee aantoont aan alle klanten eisen te voldoen.

De ISO 9001 certificering is een 3-jarige cyclus met jaarlijks een audit. D.w.z. dat het certificaat 3 jaar geldig is, maar de certificerende instantie jaarlijks uw bedrijf opvolgt en controleert of u het kwaliteitsmanagementsysteem correct blijft toepassen.

Wij werken altijd vanuit uw bedrijfsbelang waarbij we de dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk belemmeren.

Heeft u vragen?

Laden
Uw bericht is verzonden. Bedankt!